Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 18/03/2024
Ngày hiệu lực 18/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 1. KH thu hồi đất- bồi thường- hỗ trợ TĐC dự án Tuyến tránh thành phố Cao Bằng- tỉnh Cao Bằng (sửa) (1).pdf