Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Thẩm Kim Thịnh - Lâm Ánh Nguyệt)
Số ký hiệu văn bản 488/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Thẩm Kim Thịnh - Lâm Ánh Nguyệt)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 488.QĐ-UBND.PDF