Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Trần Văn Minh - Lê Thị Nguyệt)
Số ký hiệu văn bản 489/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Trần Văn Minh - Lê Thị Nguyệt)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 489.QĐ-UBND.PDF