KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 121/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên trên địa bàn TPCB năm 2024.pdf