KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cao Bằng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 120/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cao Bằng năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên 2024TPCB.pdf
PHỤ LỤC I. kèm Kế hoạch Chương trình PTTN năm 2024.pdf
PHỤ LỤC II. kèm Kế hoạch Chương trình PTTN năm 2024 - Sao chép.pdf