Thông báo chấp thuận địa điểm thực hiện quảng cáo (QC Phương Nam ART)
Số ký hiệu văn bản 240/TB-UBND
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo chấp thuận địa điểm thực hiện quảng cáo (QC Phương Nam ART)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Thông báo chấp thuận địa điểm quảng cáo (QC Phương Nam ART) (1).pdf