Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Triệu Thị Tuyết)
Số ký hiệu văn bản 481/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực 10/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Triệu Thị Tuyết)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 481.QĐ-UBND.PDF