KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024
Số ký hiệu văn bản 116/KH-UBND
Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực 10/04/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm KH thực hiện chương trình OCOP 2024.pdf