KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Bằng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 82/KH-UBND
Ngày ban hành 18/03/2024
Ngày hiệu lực 18/03/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Bằng năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm (Chuẩn Trình) KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TH CHƯƠNG TRÌNH NTM NĂM 2024.pdf
(Chuẩn Trình) PHỤ LỤC KÈM KẾ HOẠCH 2024.xlsx