Tập trung triển khai thực hiện phấn đấu thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024
Số ký hiệu văn bản 683/UBND-KT
Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực 10/04/2024
Trích yếu nội dung Tập trung triển khai thực hiện phấn đấu thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm THỰC HIỆN TPCB HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XD NTM 2024.pdf