Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 5. NQ kỳ họp thứ 13 hđnd thành phố.pdf