Báo cáo kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 136/BC-UBND1
Ngày ban hành 27/03/2024
Ngày hiệu lực 27/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Báo cáo kết quả rà soát- xử lý các vướng mắc- bất cập về thủ tục hành chính (số liệu từ năm 2021 -15.3.2024).pdf