Kế hoạch hoạt động chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2024
Số ký hiệu văn bản 111/KH-UBND
Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực 08/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch hoạt động chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm KH hoạt động chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2024 (1).pdf