Thông báo chấp thuận địa điểm quảng cáo (Thế giới di động)
Số ký hiệu văn bản 228/TB-UBND
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 05/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo chấp thuận địa điểm quảng cáo (Thế giới di động)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Thông báo chấp thuận địa điểm quảng cáo (Thế giới di động) (3).pdf