Chấn chỉnh công tác kiểm tra về trật tự xây dựng, tăng cường các biện pháp ngăn chặn không để phát sinh thêm khối lượng vi phạm
Số ký hiệu văn bản 641/UBND-ĐQLTTĐT
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 05/04/2024
Trích yếu nội dung Chấn chỉnh công tác kiểm tra về trật tự xây dựng, tăng cường các biện pháp ngăn chặn không để phát sinh thêm khối lượng vi phạm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Công văn Tăng cường công tác kiểm tra về trật tự xây dựng kiểm tra.pdf