Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện dự án: Bến xe khách liên tỉnh, thành phố Cao Bằng đối với tổ chức: Công ty xăng dầu Cao Bằng (cửa hàng xăng dầu số 16)
Số ký hiệu văn bản 3760/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày hiệu lực 18/11/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện dự án: Bến xe khách liên tỉnh, thành phố Cao Bằng đối với tổ chức: Công ty xăng dầu Cao Bằng (cửa hàng xăng dầu số 16)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 3760qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực