Tổng số: 926
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
385/BC-BCĐ 23/05/2023 Báo cáo Kết quả Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
386/BC-UBND 23/05/2023 Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 23/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
382/BC-UBND 22/05/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia Thành phố Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
384/BC-UBND 22/05/2023 Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 22/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
377/BC-UBND 21/05/2023 Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 21/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
376/BC-UBND 20/05/2023 Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 20/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
364/BC-UBND 18/05/2023 Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 17/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
367/BC-UBND 18/05/2023 Báo cáo Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 18/5/202
Lượt xem: 0
Tải về 0
360/BC-UBND 17/05/2023 Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 16/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
354/BC-UBND 16/05/2023 Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 15/5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Lĩnh vực