Tổng số: 111
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/TB-BTCD 19/08/2022 Thông báo Kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 18/8/2022
Lượt xem: 649
Tải về 0
10/BC-BTCD 15/07/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 593
Tải về 0
12/TB-BTCD 05/07/2022 Thông báo kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 04/7/2022
Lượt xem: 627
Tải về 0
11/TB-BTCD 22/06/2022 Thông báo kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 20/6/2022
Lượt xem: 616
Tải về 0
08/BC-BTCD 16/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư quý II năm 2022 (Số liệu 16/3/2022 đến 15/6/2022)
Lượt xem: 637
Tải về 0
07/BC-BTCD 16/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư 6 tháng năm 2022 (Số liệu 16/5/2022 đến 15/6/2022)
Lượt xem: 595
Tải về 0
09/BC-BTCD 16/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư 6 tháng năm 2022 (Số liệu 01/01/2022 đến 15/6/2022)
Lượt xem: 611
Tải về 0
254/BC-UBND 08/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2022
Lượt xem: 682
Tải về 0
247/BC-UBND 07/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 203
Tải về 0
10/TB-BTCD 03/06/2022 Thông báo kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 02/6/2022
Lượt xem: 154
Tải về 0
12345678910...
Lĩnh vực