Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2821/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 496
Tải về 0
112/TB-QĐMB 02/12/2021 Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 170
Tải về 7
77/TB-QĐMB 25/10/2021 Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đầu giá tài sản
Lượt xem: 194
Tải về 0
3096/QĐ-UBND 27/09/2021 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (kết quả đấu thầu qua mạng) gói thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Dự án: Đường vào khu vực khai thác, chế biến vật liệu xây dựng tập trung của TPCB
Lượt xem: 213
Tải về 0
44/TB-QĐMB 13/08/2021 Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 185
Tải về 0
1102/QĐ-UBND 30/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Tư vấn kiểm toán (Giai đoạn 1 - thực hiện năm 2020) Công trình: Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 159
Tải về 1
833/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng Gói thầu: Thi công xây dựng Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Km0+00-Km2+00) – Phần còn lại Dự án: Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Km0+00-Km2+00)
Lượt xem: 182
Tải về 0
332/BC-UBND 25/05/2021 Báo cáo việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; chấp hành pháp luật về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công; chấp hành pháp luật về đấu thầu trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018 - 2020
Lượt xem: 162
Tải về 0
134/QĐ-UBND 25/01/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu: Bảo hiểm công trình (giai đoạn I - thực hiện năm 2020) công trình: Kè chống sạt lở, ổn định dân cư Cao bình, xã Hưng Đạo, TPCB
Lượt xem: 188
Tải về 0
135/QĐ-UBND 25/01/2021 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (kết quả đấu thầu qua mạng) gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng thuộc dự án: Đập dâng nước và kè chống sạt lở bờ phải Sông Bằng, phường Hợp Giang - phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng (Giai đoạn I)
Lượt xem: 170
Tải về 1
12
Lĩnh vực