Tổng số: 432
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
259/TB-UBND 24/04/2024 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Thủy điện Hồng Nam (Công ty cổ phần Khánh Hạ)
Lượt xem: 0
Tải về 1
121/KH-UBND 15/04/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
120/KH-UBND 15/04/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
116/KH-UBND 10/04/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
111/KH-UBND 08/04/2024 Kế hoạch hoạt động chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
107/KH-UBND 05/04/2024 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
84/KH-UBND 19/03/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
83/KH-UBND 18/03/2024 Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
82/KH-UBND 18/03/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
77/KH-UBND 15/03/2024 Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...