Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/NQ-HĐND 14/11/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 622
Tải về 1
13/NQ-HĐND 14/11/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 604
Tải về 1
14/NQ-HĐND 14/11/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 3)
Lượt xem: 637
Tải về 2
15/NQ-HĐND 14/11/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Lượt xem: 623
Tải về 0
16/NQ-HĐND 14/11/2022 Nghị quyết Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 611
Tải về 1
17/NQ-HĐND 14/11/2022 Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 v
Lượt xem: 639
Tải về 1
34/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Chu Trinh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông: Tạch Hồng Quân)
Lượt xem: 763
Tải về 1
07/QĐ-HĐND 18/06/2021 "Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban KT-XH HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026"
Lượt xem: 765
Tải về 1