Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
216/CTr-HĐND 12/12/2022 Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 319
Tải về 0
209/CTr-UBND 05/07/2022 Chương trình công tác tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 594
Tải về 0
163/CTr-UBND 16/05/2022 Chương trình công tác tháng 6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 624
Tải về 0
148/CTr-UBND 06/05/2022 Chương trình công tác tháng 5/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 661
Tải về 0
103/CTr-UBND 06/04/2022 Chương Trình công tác tháng 4/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 595
Tải về 0
66/CTr-UBND 28/02/2022 Chương trình công tác tháng 3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố
Lượt xem: 624
Tải về 0
34/CTr-UBND 28/01/2022 Chương trình công tác tháng 02/2022 của UBND thành phố
Lượt xem: 597
Tải về 0
16/CTr-UBND 20/01/2022 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
Lượt xem: 615
Tải về 0
209/CTr-HĐND 14/01/2022 Công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 636
Tải về 0
304/CTr-UBND 09/12/2021 Chương trình Công tác tháng 12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 599
Tải về 0
12345
Lĩnh vực