Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3606/QĐ-UBND 05/11/2019 Về việc kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 1338
Tải về 1
2017/UBND-KT 30/10/2019 Về việc đề xuất đề tài/ dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025
Lượt xem: 1367
Tải về 0
953/TB-SKHCN 27/09/2019 Thông báo về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Lượt xem: 915
Tải về 0
1480/UBND-KT 08/08/2019 Về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ
Lượt xem: 915
Tải về 0
713/SKHCN-QLCN&TTCN 26/07/2019 Về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ
Lượt xem: 895
Tải về 0
640/SKHCN-TĐC 09/07/2019 Về việc đề xuất nội dung công việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án 996
Lượt xem: 868
Tải về 0
579/UBND-KT 12/04/2019 Về việc thông báo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ
Lượt xem: 847
Tải về 0
513/UBND-CN 22/02/2019 Về việc thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Lượt xem: 855
Tải về 0
87/SKHCN-KHTC 18/02/2019 Về việc thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2020
Lượt xem: 820
Tải về 0
23/KH-UBND 30/01/2019 Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2020
Lượt xem: 799
Tải về 0
12