Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
325/BC-UBND 04/07/2022 Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 600
Tải về 0
276/BC-UBND 17/06/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 611
Tải về 0
213/BC-UBND 17/05/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 582
Tải về 0
166/BC-UBND 18/04/2022 Báo cáo tình hình tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 597
Tải về 0
161/BC-UBND 15/04/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022
Lượt xem: 569
Tải về 0
145/BC-UBND 06/04/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022
Lượt xem: 597
Tải về 0
63/BC-UBND 17/02/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03/2022
Lượt xem: 650
Tải về 0
27/BC-UBND 18/01/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH tháng 01 năm 2022 nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2022
Lượt xem: 595
Tải về 0
06/BC-UBND 06/01/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)
Lượt xem: 589
Tải về 0
979/BC-UBND 30/11/2021 Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Lượt xem: 612
Tải về 0
1234
Lĩnh vực