Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/GPMT-UBND 01/11/2022 Giấy phép Môi trường CDC tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 847
Tải về 0
20/GPMT-UBND 01/11/2022 Giấy phép môi trường Cây xăng 03
Lượt xem: 852
Tải về 0
01/BC 26/10/2022 Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường DA xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tam kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 793
Tải về 0
02/BCĐX 26/10/2022 BC đề xuất cấp giấy phép môi trường của DA cải tạo, sửa chữa Petrolimex - Cửa hàng số 03
Lượt xem: 875
Tải về 0
239/BC-UBND 01/06/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu bia Thành phố Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 896
Tải về 0
226/BC-BCĐ 25/05/2022 Báo cáo Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP Thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 843
Tải về 0
156/KH-UBND 16/05/2022 Kế hoạch Kiểm tra Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Lượt xem: 764
Tải về 0
207/BC-UBND 13/05/2022 Báo cáo đánh giá tình hình 4 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ATTP
Lượt xem: 784
Tải về 0
1254/QĐ-UBND 13/05/2022 Quyết định về việc kiện toàn đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Lượt xem: 807
Tải về 0
1233/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động Thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 794
Tải về 0
12345