Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/NQ-HĐND 19/04/2022 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nông Thị Hoài Thanh
Lượt xem: 613
Tải về 5
02/2022/QĐ-UBND 17/03/2022 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Lao động - thương binh và xã hội thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 614
Tải về 89
45/NQ-HĐND 23/12/2021 Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ xung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 592
Tải về 682
46/NQ-HĐND 23/12/2021 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 593
Tải về 2
03/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 588
Tải về 3
02/2021/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 620
Tải về 2
15/2021/NQ-HĐND 12/10/2021 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Lượt xem: 577
Tải về 4
42/NQ-HĐND 12/10/2021 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 573
Tải về 3
14/2021/NQ-HĐND 03/08/2021 Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 591
Tải về 3
37/NQ-HĐND 03/08/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 592
Tải về 2
1234
Lĩnh vực