Tổng số: 194
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/BCDX 01/03/2024 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của công trình cải tạo, sửa chữa Petrolimex - Cửa hàng 19; địa điểm phường Duyệt Trung- TP Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
137/TB-UBND 22/02/2024 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
65/BC-UBND 07/02/2024 BÁO CÁO Công tác bảo vệ môi trường năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
210/UBND-TNMT 29/01/2024 Về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
2552/UBND-TNMT 10/10/2023 V/v đề xuất thực hiện đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
2548/UBND-TNMT 09/10/2023 V/v tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
2489/UBND-TNMT 03/10/2023 V/v Hướng dẫn thực hiện quy định về đăng ký môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020
Lượt xem: 0
Tải về 2
1113/UBND-TNMT 16/05/2023 đăng ký Bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/TB-UBND1 16/01/2023 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
25/BC-UBND 13/01/2023 Kết quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...