Tổng số: 187
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1113/UBND-TNMT 16/05/2023 đăng ký Bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/TB-UBND1 16/01/2023 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
25/BC-UBND 13/01/2023 Kết quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/BCĐX 28/12/2022 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư xây dựng văn phòng xăng dầu Cao Bằng
Lượt xem: 297
Tải về 0
05/BCĐX 28/12/2022 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 295
Tải về 0
849,BC-UBND 26/12/2022 BÁO CÁO Công tác bảo vệ môi trường năm 2022
Lượt xem: 250
Tải về 0
3007/UBND-TNMT 07/12/2022 V/v cung cấp các thông tin điều tra, đánh giá, phân loại khu vực đất bị ô nhiễm
Lượt xem: 213
Tải về 0
19/GPMT-UBND 01/11/2022 Giấy phép Môi trường CDC tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 649
Tải về 0
20/GPMT-UBND 01/11/2022 Giấy phép môi trường Cây xăng 03
Lượt xem: 609
Tải về 0
01/BC 26/10/2022 Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường DA xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tam kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 655
Tải về 0
12345678910...
Lĩnh vực