Tổng số: 98
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
121/KH-UBND 15/04/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
120/KH-UBND 15/04/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
136/BC-UBND1 27/03/2024 Báo cáo kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
393/UBND-NV 07/03/2024 Công văn tiếp tục thực hiện Kế hoạch CCHC; tiếp tục tăng cương thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12/KH-UBND 17/01/2024 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
11/KH-UBND 16/01/2024 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/KH-UBND 15/01/2024 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024 trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
09/KH-UBND 15/01/2024 Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/KH-UBND 05/01/2024 Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước thành phố Cao Bằng năm 2024.
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910