Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/QĐ-UBND1 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu, bổ sung, hằng năm năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
1137/UBND-TTr 30/05/2022 V/v trả lời đơn đề nghị của công dân (Mã Thúy Huyền)
Lượt xem: 153
Tải về 0
275/UBND-TTr 18/02/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 127
Tải về 0
18/KH-UBND 21/01/2022 Công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 138
Tải về 0
135/UBND-TTr 19/01/2022 V/v tổng hợp danh sách kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Lượt xem: 129
Tải về 0
815/KL-UBND 31/12/2021 Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và mua sắm tài sản của trung tâm văn hoá và truyền thông thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 143
Tải về 0
3979/QĐ-UBND 17/12/2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu, bổ sung, hằng năm năm 2021
Lượt xem: 124
Tải về 0
3990/QĐ-UBND 17/12/2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Đàn- Địa chỉ: Tổ 10 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (lần đầu)
Lượt xem: 138
Tải về 0
2718/UBND-TTr 06/12/2021 V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Lượt xem: 146
Tải về 0
712/KL-UBND 16/11/2021 Kết luận thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, kiểm tra đối với các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
Lượt xem: 134
Tải về 0
123
Lĩnh vực