Tổng số: 305
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1206/UBND-KT 24/05/2023 V/v Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chống nóng cho vật nuôi, thủy sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
1118/UBND-KT 16/05/2023 Công văn thực hiện phòng, trừ bệnh chết héo gây hại trên cây keo
Lượt xem: 0
Tải về 0
1110 /UBND-KT 15/05/2023 V/v chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Đông - Xuân năm 2022 - 2023 và triển khai kế hoạch xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
904/UBND-KT 20/04/2023 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn.
Lượt xem: 0
Tải về 0
112/KH-UBND 13/04/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp thông minh thành phố Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
113/KH-UBND 13/04/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp thông minh thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
792/UBND-KT 13/04/2023 V/v Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và Tuyên truyền kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
104/KH-UBND 07/04/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
457/QĐ-UBND 06/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố dịch bệnh Tai xanh lợn tại: xã Hưng Đạo, xã Vĩnh Quang và phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
719/UBND-KT 05/04/2023 V/v phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
Lĩnh vực