Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
306/ĐA-UBND 14/10/2022 Đề án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 239
Tải về 0
1747/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định yêu cầu khắc phục hậu quả về TTXD đối với bà Đinh Thị Lan - Sông Hiến.
Lượt xem: 168
Tải về 0
64/TB-UBND 28/03/2022 Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 244
Tải về 13
90/KH-UBND 24/03/2022 Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hoà An), tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 205
Tải về 3
690/TB-UBND 08/11/2021 Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 138
Tải về 1
13/NQ-HĐND 29/04/2021 Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
Lượt xem: 136
Tải về 1
14/NQ-HĐND 29/04/2021 Nghị quết thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
Lượt xem: 136
Tải về 0
14/TB-UBND 11/01/2021 Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 130
Tải về 0
2828/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 132
Tải về 1
1106/UBND-QLĐT 09/06/2020 Về việc hỗ trợ sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu phúc hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ đầu cầu Bằng Giang mới, phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng (Khu đô thị mới Nà Cáp - Dự án 3B) - tỷ lệ 1/500
Lượt xem: 199
Tải về 23
12
Lĩnh vực