Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
87/BC-UBBC 17/06/2021 Báo cáo kết quả tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 648
Tải về 1
86/BC-UBBC 15/06/2021 Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 626
Tải về 6
85/BC-UBBC 10/06/2021 Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 638
Tải về 2
54NQ-UBBC 08/06/2021 Xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 2026
Lượt xem: 641
Tải về 6
52/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 649
Tải về 15
50/BC-UBBC 26/05/2021 Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 625
Tải về 3
49/BC-UBBC 23/05/2021 Báo cáo tình hình cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ 07 giờ đến 19h00p ngày 23/5/2021)
Lượt xem: 608
Tải về 1
48/BC-UBBC 19/05/2021 Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 644
Tải về 10
45/KH-UBBC-BCĐ 14/05/2021 Kế hoạch Phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 56
Tải về 5
46/BC-TBKNTC 14/05/2021 Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 662
Tải về 0
12345
Lĩnh vực