Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) của tỉnh Cao Bằng năm 2019

    Hiện nay, UBND Thành Phố đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND Thành Phố xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.
Tập tin tải về:
Gop ý CPI.pdf