lấy ý kiến Nhân dân về đặt tên "Đường Võ Nguyên Giáp" đối với tuyến đường phía Nam (58m)

UBND Thành phố lấy ý kiến Nhân dân về đặt tên "Đường Võ Nguyên Giáp" đối với tuyến đường phía Nam (58m)