V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định; Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định; Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng