Thông báo tuyển dụng viên chức Thành phố Cao Bằng năm 2022

UBND Thành phố ban hành Thông báo số 1330/TB-UBND ngày 15/12/2022 về việc Thông báo tuyển dụng viên chức Thành phố Cao Bằng năm 2022.

 Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 61
Đăng nhập