Hướng dẫn triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cao Bằng

UBND Thành phố ban hành công văn số 298/VP ngày 30/12/2022 về việc Hướng dẫn triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 88
Đăng nhập