Về việc hỗ trợ sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu phúc hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ đầu cầu Bằng Giang mới, phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng (Khu đô thị mới Nà Cáp - Dự án 3B) - tỷ lệ 1/500
Số ký hiệu văn bản 1106/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 09/06/2020
Ngày hiệu lực 09/06/2020
Trích yếu nội dung Về việc hỗ trợ sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu phúc hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ đầu cầu Bằng Giang mới, phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng (Khu đô thị mới Nà Cáp - Dự án 3B) - tỷ lệ 1/500
Hình thức văn bản Quy hoạch, kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch
Người ký duyệt Lương Tuấn Hùng
Tài liệu đính kèm 1106ubnd-qldt.pdf
Lĩnh vực