Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2694/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2020
Ngày hiệu lực 10/11/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 2694QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực