Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 46/BC-TBKNTC
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 14/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản VB Ủy ban bầu cử
Lĩnh vực VB Ủy ban bầu cử
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Hà
Tài liệu đính kèm 46BC-TBKNTC.pdf
Lĩnh vực