Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 47/BC-UBBC
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 14/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản VB Ủy ban bầu cử
Lĩnh vực VB Ủy ban bầu cử
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 47BC-UBBC.pdf
Lĩnh vực