Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực HĐND Thành Phố, Quy hoạch, kế hoạch
Người ký duyệt Nông Thanh Tùng
Tài liệu đính kèm 13NQ-HĐND.pdf
Lĩnh vực