Báo cáo tình hình cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ 07 giờ đến 19h00p ngày 23/5/2021)
Số ký hiệu văn bản 49/BC-UBBC
Ngày ban hành 23/05/2021
Ngày hiệu lực 23/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ 07 giờ đến 19h00p ngày 23/5/2021)
Hình thức văn bản VB Ủy ban bầu cử
Lĩnh vực VB Ủy ban bầu cử
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 49BC-UBBC.pdf
Lĩnh vực