Xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 2026
Số ký hiệu văn bản 54NQ-UBBC
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 08/06/2021
Trích yếu nội dung Xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 2026
Hình thức văn bản VB Ủy ban bầu cử
Lĩnh vực VB Ủy ban bầu cử
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 54NQ-UBBC.pdf
Lĩnh vực