Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 85/BC-UBBC
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản VB Ủy ban bầu cử
Lĩnh vực VB Ủy ban bầu cử
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 85BC-UBBC.pdf
Lĩnh vực