Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc cấp đất tái định cư dự án đường nói Quốc lộ 3, quốc lộ 4
Số ký hiệu văn bản 266/KL-UBND
Ngày ban hành 22/06/2021
Ngày hiệu lực 22/06/2021
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc cấp đất tái định cư dự án đường nói Quốc lộ 3, quốc lộ 4
Hình thức văn bản Kết Luận
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường, Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 266KL-UBND.pdf
Lĩnh vực