"Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban KT-XH HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026"
Số ký hiệu văn bản 07/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung "Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban KT-XH HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026"
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 07NQ-HĐND.pdf
Lĩnh vực