Kết luận thanh tra kết quả thanh tra việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đói với UBND xã Hưng Đạo, UBND phường Sông Bằng thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 453/KL-UBND
Ngày ban hành 05/08/2021
Ngày hiệu lực 05/08/2021
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra kết quả thanh tra việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đói với UBND xã Hưng Đạo, UBND phường Sông Bằng thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Kết Luận
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 453KL-UBND.pdf
Lĩnh vực