Báo cáo kết quả tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 87/BC-UBBC
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày hiệu lực 17/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản VB Ủy ban bầu cử
Lĩnh vực VB Ủy ban bầu cử
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 87BC-UBBC.pdf
Lĩnh vực