Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 14/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 14.2021.nq-hdnd.pdf